— Her trengs nye sakkyndige som ønsker å la seg informere av den brede ideologiske sammenhengen rundt terroranslaget 22. juli. Det er en ubehagelig trend å sykeliggjøre våre egne terrorister og ondskapsforklare de muslimske terroristene, sier Emberland til Dagsavisen.

Han sier han ble svært overrasket over at de sakkyndige psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderte med at Breivik er utilregnelig. Psykiaterne tar feil når de beskriver Breiviks forestillinger er private og paranoide, ifølge Emberland.

— Vi vet at dette inngår i en stor hatkultur, der mange av begrepene som de mener er uttrykk for et sykt sinn, er utbredt tankegods, sier Emberland, som er ansatt ved Holocaustsenteret.

Han peker på at ord som psykiaterne trodde Breivik hadde funnet på selv, er vanlige på nettet. Og at du ikke trenger å være paranoid for å frykte politiovervåking mens du planlegger et av Europas verste terrorangrep.

At de sakkyndige ikke hentet inn informasjon fra eksperter på høyreekstreme miljøer, er kritikkverdig, mener Emberland.