Det kommer fram i en rapport om opplæringen i grunnskolen, skriver Aftenposten.

Det dreier seg ikke om elever med spesialundervisning, heller ikke om dem som surfer problemfritt gjennom skolen. Men om den store elevgruppen midt imellom, de som av mange forskjellige grunner trenger ekstra hjelp.

Riksrevisjonen er bekymret:

– Når nesten halvparten av rektorene vurderer opplæringstilbudet til elever uten spesialundervisning, men med behov for ekstra hjelp, til å ligge under en forsvarlighetsterskel, synes disse elevene å være spesielt utsatt, skriver Riksrevisjonen.

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Når dette ikke lykkes, skyldes det, ifølge mange rektorer, manglende kompetanse hos lærere, for få lærere og fysiske begrensninger ved skolebygningen.

– Indikasjonene er jo entydige i forhold til problemstillingene. De funnene som rapporten peker på, er det god grunn til å se nærmere på, sier saksordfører Ivar Skulstad (Ap), i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité.