Hun får mange telefoner fra foreldre som er bekymret på både egne og andre barns vegne.

– Kjell-Magne Bondevik sa nulltoleranse. Men der det er mennesker, der skjer det mobbing. Det er ikke til å komme unna, sier Kvalheim.

– Definisjonen av mobbing er ikke kjent for alle, og jeg tror det er mye usynlig mobbing.

Også Laila Damsgård, rektor ved Kyrkjekrinsen skole, tror det er lett å bruke begrepet mobbing.

– Det er lett å si, når man i virkeligheten blir ertet. Det har jeg opplevd flere eksempler på, sier Damsgård. Likevel, plagetilfeller må bli grepet fatt i, mener hun.

– Mange foreldre ringer om erting eller plaging. Det er viktig å ta fatt på tidlig, sier Damsgård.

Derimot mener rektor Håvard Strømmen ved Hellen skole at mobbeordet fremdeles er gyldig.

– Jeg er ikke helt enig. Det er lett å gripe til mobbeordet, siden det er så allment. Men fremdeles har det tyngde. For vår del, tar vi ordet i vår munn, gjør vi noe med det. Da følger vi det opp, sier Strømmen.