Det viser en kartlegging som African Youth in Norway arbeider med.

African Youth In Norway jobber med å kartlegge rekrutteringen av unge, afrikanske gutter til seksuelle tjenester for menn. I arbeidet med rapporten har African Youth dybdeintervjuet 50 gutter i alderen 13 til 25 år. Av disse fortalte rundt 15 gutter at de ble rekruttert til sexsalg mens de bodde på asylmottak, de fleste fra mottak i Trondheim, skriver Klassekampen.

Rapporten vil være klar før sommeren.

Regjeringen arbeider for tiden med å flytte alle enslige mindreårige asylsøkere (EMA) ut av asylmottakene.

Fra 1. oktober i år får barnevernet ansvaret for barna som er under 15 år, mens de mellom 15 og 17 år skal få et tilbud i løpet av 2008. Av de rundt 1.300 barna som søkte om asyl i Norge i fjor, sa nesten 350 at de var enslige mindreårige.