Temperaturene i månedsskiftet oktober/november er de høyeste som er observert siden målingene startet i 1936, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Den 10. november var temperaturen i de øverste 10 meter av kystvannet ved Lista 13,7 grader, mens det normale er 10,1 grader.

Ifølge satellittmålinger var det meste av overflatevannet i Nordsjøen i oktober mer enn 2 grader varmere enn normalt, med de største avvikene i den sørøstlige delen (3-3,5 grader). Dette vannet vil passere norskekysten i løpet av de neste månedene.