Utbetalingene for reiseforsikring ble rekordhøye i fjor. Det viser ferske tall fra Finans Norge.

- Erstatningene for reiseforsikring ble i 2014 rekordhøye, de landet på over 1,8 milliarder kroner, og er en økning på 3 prosent sammenlignet med 2013, sier Stine Neverdal i Finans Norge til Aftenposten.  

Nesten 10.000 syke på reise

Tallene viser at sykdom er den klart største enkeltposten under reiseforsikring. Erstatningene for sykdom på reise kom på i alt 845 millioner kroner i 2014. Det er en økning på 7 prosent fra året før.

Nær 10.000 reisesykdomsskader ble meldt inn til forsikringsselskapene i fjor.

- Økningen i erstatninger etter sykdom på reise skyldes at stadig flere reiser, og at de gjerne velger litt mer risikofylte reisemål enn tidligere. I tillegg er det stadig flere eldre som reiser, sier Neverdal til avisen.

Langt flere ulykker

Tallet på reiseulykker økte med 29 prosent til opp mot 13.000 fra 2013 til 2014.

Reiseerstatning omfatter postene sykdom, tyveri/tap av reisegods, ulykke, avbestilling og andre skader.