Til sammen 9.989 ordinære boliger ble godkjent for oppføringslån i 2000. Det utgjør en økning på 17 prosent fra 1999.

I tillegg ble 3.536 omsorgsboliger godkjent for oppstartingstilskudd. Det betyr at til sammen 13.525 boliger tilfredsstilte Husbankens kvalitetskrav.NTB