Første halvår ble det beslaglagt 264,8 kilo av disse stoffene, viser tall fra Kripos. Det er heller aldri tidligere beslaglagt mer kokain. 54,3 kg ble beslaglagt første halvår 2007.

– Det er grunn til å uttrykke bekymring over at så sterke stoffer som amfetamin, metamfetamin og kokain er i så sterk fremgang og har fått så stor utbredelse, sier Kripos-sjef Odd Olsen Ingerø.

Beslag av cannabis har derimot gått ned. 235, 5 kg cannabis er beslaglagt første havlår 2007, 15 prosent mindre enn i samme periode i fjor.

Tallet på heroinbeslag fortsetter å falle. 4,7 kilo ble beslaglagt første halvår.