Det er 57 millioner kroner over rekorden fra 2007 viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk.

I juni var eksporten på 2,6 milliarder kroner som er en nedgang på 76 millioner kroner målt mot juni i fjor.

Det er til markedene i Polen, Russland, Nigeria og Ukraina eksportøkningen i første halvår har vært størst sammenlignet med fjoråret og det er produkter av laks, ørret og sild som utgjør de største delene av denne økningen.

Direktør for markedsinformasjon og markedsadgang i Eksportutvalget for fisk, Egil Ove Sundheim, sier at det er en generelt sterk etterspørsel etter norske sjømatprodukter for tiden. Han sier at den sterke økonomiske veksten i Russland bidrar til en vekst i etterspørselen etter laks og ørret. I tillegg øker eksporten av sild til Nigeria kraftig. På den andre siden er det svakere etterspørsel etter klippfisk i Portugal på grunn av svekket kjøpekraft i landet.

Eksporten av laks var første halvår 2008 på 8,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 187 millioner kroner målt mot samme periode i 2007. Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i pris.