Steinar Bastesens Kystparti har en framgang på 5,4 prosentpoeng i forhold til en tilsvarende måling i august.

Hvis meningsmålingen slår til, vil Kystpartiet få to representanter fra Nordland på Stortinget.

Høyre og Fremskrittspartiet taper imidlertid på Steinar Bastesens framgang. Høyre får 15,1 prosent, en nedgang på 5,5 prosentpoeng siden i august. Fremskrittspartiet får 9,3 prosent, en nedgang på 4 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er fremdeles størst med 25,6 prosent oppslutning, fram 3,3 prosentpoeng. KrF 10,6, fram 0,8, Senterpartiet 5,7, tilbake 0,7. SV 15,2, fram 1,3, Venstre 1,7, tilbake 1,1 og Rød Valgallianse 1, fram 0,5.