Bare 25,7 prosent av de spurte i Nationens EU-barometer svarer ja til norsk medlemskap, mens 8 prosent svarer vet ikke.

I over ett år har EU-motstanden i Norge holdt seg stabilt på over 60 prosent, skriver avisen.

Så mange som 77 prosent av velgerne under 30 år sier nei til norsk medlemskap i EU, mens bare 15 prosent sier ja. Målingen viser også at flertallet av velgerne i alle partier sier nei. Høyre er partiet med knappest flertall blant sine velgere, der sier 51 prosent nei og 38 prosent ja.

Sørlandet og Telemark er mest imot norsk medlemskap, 77 prosent av velgerne sier nei, mens motstanden er minst i Oslo, der 55 prosent sier nei.