Ifølge spørreundersøkelsen Byggmonitor fra Analysegruppen har 522.000 husholdninger tenkt å bytte bolig i løpet av de nærmeste tre årene. Det betyr at mer enn hver fjerde norske husholdning går med flytteplaner.

— Vi tolker tallene slik at det går mot en het vår i boligmarkedet. Så mange potensielle boligkjøpere har vi aldri tidligere registrert, sier Bjørn-Erik Øye i Analysegruppen til NTB.

For bare ett år siden viste undersøkelsen at 380.000 husholdninger gikk med planer om å flytte i løpet av tre år.

Optimismen tilbake

Usikkerhet og frykt etter terrorangrepene 11. september ga en midlertidig knekk i folks flytteplaner. For tre måneder siden oppga mange av de spurte at de ville flytte, men at de ikke visste når.

— Rentenedgangen og en tilbakevendende optimisme gjør at husholdningene som utsatte flytteplanene i høst nå er tilbake i markedet, sier Øye.

Ikke uventet er det i hovedstaden at andelen som oppgir at de regner med å bytte bolig er størst. Oslo ligger 25 prosent over landsgjennomsnittet. Folk i Agder-fylkene og Telemark synes å være mer bofaste. Disse tre fylkene ligger nederst på lista over hvem som går med flytteplaner.

Blir skuffet

Målingene kartlegger også boligkjøpernes prisforventninger. Denne indikatoren viste en vekst på 6 prosent fra januar 2001. Det er identisk med den prisutviklingen som Norges Eiendomsmeglerforbund har registrert i 2001.

De nærmeste tre månedene forventer de potensielle boligkjøperne en stabil prisutvikling på boliger.

— Med det trykket som nå er i markedet, kommer mange til å bli skuffet. Tallene viser at det er så mange som følger med på annonser og går på visninger at prisene blir presset videre opp, sier Øye.

(NTB)