I fjor søkte 15.000 om asyl i Norge. I 2000 var tallet 10.900.

Ifølge Utlendingsdirektoratet vil bare om lag 20 prosent av asylsøkerne få opphold i Norge.

Dermed må 14.000 personer av årets asylsøkere forlate Norge. For å hjelpe disse, blant annet med å skaffe gyldige pass og andre reisedokumenter, ble det i vår etablert en egen avdeling av organisasjonen International Organization for Migration (IOM) i Oslo. IOM har lang erfaring med å hjelpe personer tilbake til hjemlandet og organisasjonen har de siste 10 årene hjulpet 1,6 millioner personer med å reise hjem igjen.

De fleste som får hjelp fra IOM-Oslo, kommer fra Ukraina, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Russland, Tsjekkia, Romania, Mongolia, Kosovo, Hviterussland og Iran.

(NTB)