MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

Frem til 15. april hadde Den Norske Lægeforenings lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis fått inn 168 søknader om nyetablering. Dette er mer enn en dobling fra i fjor, da det kom 78 søknader av denne typen.

Gunstige lån — Grunnen til denne utviklingen er åpenbart fastlegeordningen, sier Åsmund Hodne i Legeforeningens organisasjonsavdeling til Tidsskriftet for Den Norske Lægeforening.

Mange kommuner har opprettet nye avtalehjemler i fastlegeordningen. Dette skal være årsaken til de rekordmange søknadene, ifølge Hodne.

Legene kan låne inntil 400.000 kroner, og få 200.000 kroner ekstra i spesielle tilfeller. Utlånsrenten ligger ett prosentpoeng under gjeldende markedsrente.

325.000 med papirlege Kanskje bra for pasientene, for ifølge P4 gjør ubesatte fastlegestillinger at 325.000 nordmenn er blitt tildelt en lege som ikke eksisterer.

Rikstrygdeverket har i gjennomsnitt tildelt hver lege 1160 pasienter. Det betyr i praksis at det må ansettes 280 nye leger før behovet er dekket.