Et av de vanligste klagetemaene er hvor lang tid på forhånd bankene må varsle om renteøkninger. Bankklagenemnda vil vurdere om bankene bryter loven når de lar det gå mindre enn seks uker mellom varselbrev om renteøkning til økningen settes i verk. De fleste bankene ser ut til å la det gå to til fire uker fra varselbrev til iverksettelse.

— Det har oppstått en rettslig uklar situasjon omkring dette, og Bankklagenemnda vil komme med en uttalelse i løpet av januar, sier sekretariatsleder Per Fiskerud i Bankklagenemnda til CNN Norge.

Mens mange svenske bankkunder klager til den svenske Bankklagenemnda om råd de har fått i bankene, er ikke dette noe stort problem i Norge.

NTB