Inkassoselskapene mottok 2,12 millioner nye saker til behandling i løpet av første halvår. Det er en økning på 184.000 saker, eller 9,5 prosent, fra første halvår i fjor, viser tall fra Kredittilsynet.

I samme periode ble det avsluttet 1,9 millioner saker, noe som er en økning på 77.000, eller 4,2 prosent, sammenlignet med første halvår i 2006.

– Antallet saker kan delvis forklares med endring i betalingsvilje eller betalingsevne, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Overtar jobben

Utviklingen innen inkassobransjen er en annen grunn til den sterke økningen, ifølge tilsynet.

Inkassoselskap mottar nå pengekrav til inndrivelse på et tidligere stadium, og kreditorer overlater i større grad arbeidet til selskapet i stedet for å gjøre det selv.

Rekordbeløp

Folks gjeld bare øker og øker. Inkassosaker under utføring ved utgangen av første halvår i år representerer misligholdte forpliktelser på 43,3 milliarder kroner. Tilsvarende tall ved utgangen av første og andre halvår i 2006 var 42,1 og 42,7 milliarder kroner.

Inkassoforetakene innkasserte 6,09 milliarder kroner i løpet av første halvår, en øke på 22,3 prosent sammenlignet med første halvår 2006. Inkassoselskapene har aldri tidligere tatt inn mer penger i løpet av en seksmånedersperiode.