Kriminalomsorgen gleder seg over at rekordlange soningskøer endelig er i ferd med å minke. Toppen var i juni 2006 med 2791 personer i soningskø i Norge. Nå er tallet nede i 2300. 3300 personer sitter i norske fengsler i dag.

— Endelig minker køene, og vi vil virkelig merke virkningen av tiltakene for å få ned soningskøene etter påske, sier Per Sigurd Våge, direktør for Kriminalomsorgen Region Vest.

Verst på Vestlandet

Vestlandet har vært den verste flaskehalsen i systemet med en topp på 726 dømte i kø i juni 2006.

Nå er tallet nede i 350. Mye av nedgangen skyldes overflytting av fanger til soningskø i andre regioner med mindre press.

— Målet vårt er at mindre enn 1000 personer skal stå i soningskø i hele Norge, og at det skal være mindre enn 100 i kø i Region Vest. Dette målet håper vi å nå innen 2009, sier Våge.

I så fall vil ventetiden gå ned til maksimalt to måneder. På det verste har folk gått i tre-fire år og ventet på å få sone.

10 personer på vent

Men mens Kriminalomsorgen gleder seg over utviklingen, er politiet frustrert over at norske fengsel er smekkfulle for tiden. De ansatte i arresten på Bergen sentrum politistasjon har store problemer med å finne plass til nye varetektsfanger.

— Dette har alltid vært et problem, men det har vært spesielt ille de siste fem-seks uken. Og jeg har aldri opplevd maken til onsdag 24. januar. Da satt det ti personer her som hadde varetektskjennelse fra retten, og ventet på plass i et fengsel. Vi bruker veldig mye tid på å finne ut hvor vi skal gjøre av disse, sier arrestsjef Paal Thorbjørnsen i Hordaland politidistrikt.

Når det er fullt i Bergen fengsel må fangene transporteres til ulike fengsel over hele landet.

Politijuristene blir dessuten bedt om å vurdere om det er forsvarlig å slippe ut noen av dem som allerede sitter i varetekt, for å gi plass til nye.

— Dette er ressurskrevende, kostbart, demotiverende og påvirker samfunnets trygghet. Denne situasjonen kan vi ikke leve med lenge, sier Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten i Hordaland politidistrikt.

30.000 i billetter på en fange

Når arresten sender fanger til andre deler av landet koster det opp mot 30.000 kroner i flybilletter for den siktede og de to arrestbetjentene som følger med. Dette er penger som kunne vært brukt til mer hensiktsmessig politiarbeid.

— Det blir dessuten vanskelig for politiet å holde moralen opp når det er slik at kjeltringene de tar blir sluppet ut på gaten igjen på grunn av plassmangel, sier Fløystad.

I tillegg er det også ressurskrevende når etterforskere må følge etter de siktede til andre kanter av landet for å gjøre avhør.

Fløystad synes det er et paradoks at Kriminalomsorgen, som er så opptatt av at innholdet i soningen skal være fornuftig, kan leve med at personer sitter opp i fem-seks døgn i arresten.

— Dette er et problem vi må leve med. Når det skjer mye trenger politiet i Bergen opp i 90 varetektsplasser. I stille perioder kanskje bare 60. I den situasjonen vi er i nå med lange soningskøer, kan ikke vi holde 20-30 plasser åpne i tilfelle det smeller, sier Våge i Kriminalomsorgen.

Han forstår imidlertid at politiet har en vanskelig situasjon for tiden, og ser an utviklingen fra dag til dag.

— Hvis det blir slik at politiet legger seg på en konsekvent høyere varetektsbruk, må vi gjøre justeringer, sier Våge.

Rune Sævig