For siste gang før han tiltrer som generalsekretær i Røde Kors, presenterte UDI-direktør Trygve Nordby tirsdag oversikten over innvandringen til Norge i fjor. Etter at flere av systemene for å kontrollere innvandringen i Europa er begynt å fungere, er hverdagen for Utlendingsdirektoratet i Norge også endret.

– En ny trend etter EØS-utvidelsen er at vi ser en kraftig vekst i innvandringen fra Polen. Ikke minst ser vi dette på familieinnvandring hvor antall polakker som vil forenes med en landsmann i Norge ble nesten fordoblet i fjor, sier Nordby.

Flest polakker

Mens mange nordmenn finner seg ektefeller fra Thailand og Russland, er innvandringen fra Polen, Irak og Somalia mer preget av familiegjenforening med egne landsmenn som bor i Norge. I alt innvilget UDI 80 prosent av de over 16.000 søknadene som kom inn i fjor.

Mens det i 2004 bare var 3.500 personer som søkte om forlenget arbeidstillatelse, nærmest eksploderte denne gruppen innvandrere i fjor. I alt 17.907 søknader om forlengelse av arbeidstillatelser ble behandlet.

Totalt ble det gitt 37.000 slike tillatelser i 2005. Polakker er i klart flertall, og drøyt 24.000 polakker arbeidet legalt i Norge i fjor.

Kvinner får asyl

For første gang har utlendingsmyndighetene analysert kjønnsfordelingen blant dem som søker asyl i Norge. Av i alt 5.400 behandlede asylsøknader i fjor opplevde 63 prosent av mennene som søkte, å få avslag. Bare 37 prosent av kvinnene opplevde det samme.

– Disse asylsøkerne kommer fra land som er langt mindre i stand til å beskytte kvinner og barn. Det kommer også helt sikkert av at vi er blitt mer bevisst på kvinners spesielle situasjon, sier UDI-direktør Trygve Nordby til NTB.

I alt 1.900 kvinner søkte om asyl i Norge i fjor. Av dem fikk altså hele 63 prosent asyl eller en annen form for opphold i Norge.

Hvem flytter?

Et annet forhold som Trygve Nordby setter spørsmålstegn ved er den manglende oversikten over hvem som flytter fra Norge. Mens det føres nitid oversikt over alle som kommer inn i landet, har ingen oppgaven med å kontrollere hvem som flytter vekk.

I løpet av et år flytter om lag 25.000 personer fra Norge, mens omtrent 30.000 kommer hit. Hvem som velger å forlate landet, hvorfor og hvor de bosetter seg, vet ingen.

– Hvem mister vi? Er det personer med store kunnskaper og viktig kompetanse som vi kunne hatt bruk for, spør UDI-direktøren.

ØKER: De 13 polakkene som i vinter jobbet uten å få lønn, har mange av sine landsmenn i Norge. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG