Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

I tillegg var det nesten 18.000 personer som fikk oppholdstillatelse gjennom familieinnvandringsordningen. Legger man sammen tallene, får man nesten 24.000 personer som fikk varig oppholdstillatelse gjennom de nevnte ordningene. Tallet på familieinnvandrere er det høyeste som er gitt i Norge, og det er en økning fra 2006 da det var i underkant av 14.000 personer som fikk oppholdstillatelse i Norge.

Vel 45 prosent av familieinnvandrerne kom i forbindelse med arbeidsinnvandring. Andelen av dem som får opphold gjennom familiegjenforening i forbindelse med arbeidsinnvandring, har økt de siste årene.

— Ikke mange

Selv om antallet har økt, mener samfunns- og informasjonssjef Rolf A. Vestvik i Flyktningehjelpen at antallet er lite sammenlignet med hva mange fattige land tar imot av flyktninger.

— Byrdene Norge bærer er mikroskopiske i forhold til de byrdene fattige land som Syria og Tanzania tar på seg. Syria har tatt imot en million flyktninger, sier han til NTB.

Han sier at det ikke er noen grunn til å legge skjul på at reglene for asyl er blitt myket opp under den rødgrønne regjeringen, og at dette fører til at flere søker asyl i Norge.

— Mange asylsøkere velger seg land ut fra hvilken politikk landene fører, sier Vestvik.

Han sier også at det ikke er tvil om at mange kommer til Norge for å søke lykken og at ikke alle har noe reelt beskyttelsesbehov.

— Derfor er det viktig at vi har et oppegående UDI og UNE som sikrer at de med faktisk beskyttelsesbehov får bli, sier han.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, sier til NTB at økningen skyldes den liberale norske innvandringspolitikken, samtidig som andre europeiske land strammer til.

— Vi må bare gi beskyttelse til dem som trenger det, og ikke til lykkejegere, sier han.

«Bruder fra Thailand»

«Flere arbeidsinnvandrere har fått tillatelse til å oppholde seg i Norge over lengre tid, og stadig flere velger da å ta med seg familien», heter det i Tall og fakta der det også framgår at det i fjor ble gitt 98.000 arbeidstillatelser for utlendinger til Norge.

Av familiegjenforente arbeidsinnvandrere er det polakkene som utgjør den største gruppen med om lag 3.300 personer. Som nummer to kommer Tyskland med nesten 1.500 personer.

Det tredje største familieinnvandringslandet er Thailand med sin «eksport av bruder» til norsk menn. Vel 1.000 personer ble familieforent fra Thailand i fjor. Deretter kommer tradisjonelle asylsøkerland som Somalia og Russland med henholdsvis 1.000 og vel 650 personer.

Flest fra Irak

De fleste av de vel 6.500 personene som søkte asyl i Norge fjor, kom fra Irak, deretter kom Russland fulgt av Eritrea, mens det fra Somalia kom færre asylsøkere i fjor enn året før. Det kan ha sammenheng med at tallet på somaliske asylsøkere doblet seg i Sverige i fjor i forhold til året før.

Det var i fjor en økning i tallet på asylsøkere i Norge med 23 prosent sammenlignet med året før. I Sverige var det en økning på 48 prosent, i Danmark med 14 prosent mens asylsøkertallet i Finland gikk ned med 38 prosent. (©NTB)