— Jeg får rent vondt i magen når jeg tenker på alt som skal klaffe, sier avdelingsdirektør Arild Thorbjørnsen, leder av seksjon for innhold og vurdering ved Læringssenteret i Oslo. Ved nyttår trekker han seg. Tre år i den utsatte lederposisjonen synes han er lenge nok.

Mye er nytt

Det er 60.000 elever i grunnskolen og 175.000 elever i videregående skoler som skal opp til eksamen til våren. 1000 personer i 248 nemnder er alt i gang med å planlegge oppgavene.

Mye er nytt ved eksamen denne våren for videregående skole. Mest spesielt er det at eksamen for privatister og elever er skilt. Privatistene må opp 14 dager før 17. mai, mens elevene i 3. klasse (VKII) venter til 14 dager etter nasjonaldagen. Alt nå er det klart at det blir eksamen i norsk hovedmål (fagskriving) mandag 2. juni og norsk sidemål (friskriving) onsdag 4. juni. Fredag 6. juni arrangeres eksamen i studieretningsfag for elever på allmenne, økonomiske og administrative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag. Avgangselevene skal kun opp i tre skriftlige fag og en muntlig.

Utnytter skoleåret - Vi utnytter skoleåret bedre ved å legge eksamen til juni, påpeker Arild Thorbjørnsen. To uker mer for 24.350 elever gjør at elevene samlet sett vinner 48.700 uker. Økonomisk mener han dette gir 95 mill. kr. mer i bedre utdannelse. I tillegg skal elever i 2. klasse, VKI, opp i en skriftlig og en muntlig eksamen. Selv om en eksamen er kuttet for avgangselevene, er antallet eksamener samlet sett blitt flere.

I vår var det kaotisk og store protester til eksamen. Noen elever hadde fått beskjed om at alle hjelpemidler var tillatt, noen at de bare kunne ha med en ordbok. Elevene følte det dypt urettferdig og kunne til slutt velge om de ville beholde karakteren eller gå opp på nytt. I år får elevene bare benytte tillatte hjelpemidler, ikke anbefalte som i fjor. I år blir kun ordbøker, læreplan og vurderingsrettledning tillatt på selve eksamensdagen, samt materiell utarbeidet av Læringssenteret.

Forstår ikke

— Jeg forstår ikke hvorfor de ikke går tilbake til full tillatelse av alle hjelpemidler, sier Robert Terdal Moe, leder for elevorganisasjonen. Han mener elevene jobber bedre om de kan grave frem informasjon de selv synes de har bruk for.

— Vi har vurdert dette og vil ikke foreta endringer i løpet av skoleåret, sier Arild Thorbjørnsen.

Skolene må jobbe særdeles effektivt med å postlegge oppgavene til rett sensor fredag 6. juni. Postkontorene stenger klokken 17 de fleste steder. Da må de være innlevert for å nå sensor lørdag. Hvis ikke, når de ikke fram før tirsdag, på grunn av pinsen. Sensorene må også være effektive for å nå sine frister. Dermed blir eksamensavviklingen våren 2003, der alle feil skal lukes bort på forhånd og alt gå knirkefritt, en ekstra utfordring.