For to år siden ble 1082 dyr drept av tog, mens tallet i 1999 steg til 1360 før rekorden i fjor.

— Det ble påkjørt et uvanlig stort antall reinsdyr i Region Nord, nærmere bestemt i Trøndelag. Mye snø og tidlig frost medførte at beitet av reinlav i fjellet frøs og reinen trakk nedover i lavlandet der toget jo kjører, sier miljødirektør Veronica Valderhaug i Jernbanetilsynet til VG.

I 1999 måtte Jernbaneverket ut med over 4 millioner kroner i erstatning til dyreeiere. Fjorårets oppgjør er ikke ferdig, men vil trolig bli høyere.

Jernbaneverket har nå satt i gang flere prosjekter for å få ned antallet påkjørsler med 60 prosent innen år 2004.

(NTB)