Ved årsskiftet sto imidlertid fortsatt 224 personer på venteliste for å få livsviktige organer.

— Dette er meget gledelig. I fjor fikk vi organer fra 79 avdøde givere mot 69 i 1999, noe som tilsvarer en økning på nær 15 prosent. 60 av de 79 donerte mer enn ett organ, sier overlege Bjørn Lien ved Kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Rikshospitalet er det eneste sykehuset i landet som utfører transplantasjoner av organer og stamceller. I fjor ble det gjennomført 284 transplantasjoner av nyre, lunge, hjerte, lever og bukspyttkjertel.

Organene blir i første rekke hentet fra norske sykehus, men noen organer hentes også inn fra utlandet. Den vanligste formen for transplantasjon er nyretransplantasjon, 206 slike ble gjennomført i 2000.

NTB