I fjor fikk 1.150 flere barn hjelp av barnevernet enn året før. Det er en økning på 3,7 prosent. 80 prosent av barna mottok bare hjelpetiltak, for eksempel besøkshjem, støttekontakt eller barnehage. Vel 6.000 barn var under omsorg av barnevernet i løpet av 2000, og av disse var 80 prosent i fosterhjem. Resten hadde institusjonsplass eller andre omsorgstiltak utenfor hjemmet, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Stavanger på topp Ved utgangen av 2000 mottok i gjennomsnitt 22 barn per 1.000 barn under 18 år barnevernstiltak, mot 21 året før. Det er fortsatt store forskjeller mellom fylkene. Telemark og Østfold ligger på topp med 27 klienter per 1.000 barn. Nordland har 26, mens Oslo, Rogaland og Finnmark har 24. Best an ligger Akershus med 17, mens Sogn og Fjordane og Oppland hadde 18 klienter per 1.000 barn. Av de fire største byene topper Stavanger statistikken med 29 per 1.000 barn, det samme som året før. Bergen og Trondheim har de to siste årene ligget på omtrent samme nivå, med henholdsvis 23 og 22 per 1.000 barn under 18 år.