Ett år etter at Regjeringen la frem en 13 punkts tiltaksliste som skulle begrense asylstrømmen til Norge er det klart at medisinen ikke virker. Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) påpekte den gang at det bare ville ta et par timer før innstramningen var kjent på gatene i Somalias hovedstad Mogadishu. Og dermed ville det komme betydelig færre asylsøkere til Norge. UDI vurderte også å nedjustere sine prognoser den gang. Like etterpå kom det færre asylsøkere, men så ble alt så meget verre.

UDIs anslag viser at det i år vil komme minst 18000 asylsøkere eller flere. Det er i så fall mer enn den foreløpige rekorden i 2002 – totalt 17480 asylsøkere.

Normalt liv

Politiets utlendingsenhet er asylsøkernes første møte med norske myndigheter. I går møtte to mindreårige gutter fra Afghanistan opp, etter en uke på Torshov transittmottak.

–Jeg har reist i cirka ett år. Med buss og med bil. Nå håper jeg på et rolig liv i Norge, sier den ene via afghanske tolk til aftenposten.no.

Han sier han fryktet for livet sitt i Afghanistan. Derfor besluttet han å forlate hjemlandet. På veien har han fått mye hjelp, men:

–Jeg har ingen venner eller slektninger i Norge.

Et halvt år regner guttene med å bo på mottak før de får endelig beskjed om de får bli i Norge.

–Vi må bare håpe, sier de.

Krutt

Asylstrømmen er politisk krutt foran høstens stortingsvalg, men det er et lys i tunnelen for Regjeringen. I starten av juli pekte pilen fortsatt rett oppover, men både Politiets utlendingsenhet og UDI konstaterer at pågangen var mindre heftig mot slutten av juli og nå i begynnelsen av august. Likevel: Julitallene endte høyere enn i 2002: 1734 mot 1652 i 2002.

Assisterende direktør i UDI, Frode Forfang, sier mye tyder på at rekorden faller i år, men sikker er han ikke. For den norske asylhistorien har en rekke eksempler på brå og kraftige endringer i tilstrømningen, enten kurven har gått opp eller ned.

Dominerende land

Fra i fjor høst sank antallet irakiske asylsøkere radikalt, noe som mer enn oppveies av at spesielt flere afghanere, men også flere eritreere banket på døren til kongeriket. Nå kommer flertallet av asylsøkerne fra nettopp Afghanistan og Eritrea i tillegg til Somalia.

Arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ønsker ikke å kommentere den økte tilstrømningen av asylsøkere, utover det han gjorde i begynnelsen av juli. Da lanserte han åtte nye tiltak som skulle begrense tilstrømningen av asylsøkere, som en reaksjon på de høye ankomstprognosene for 2009.

UDIs Frode Forfang er spent på hvordan Regjeringens ferske tiltakspakke vil virke. Endringer i forskriften om internflukt gjør det enklere å returnere asylsøkere til trygge områder i hjemlandet. Dette har ført til at flere afghanske asylsøkere får avslag.

–Men effekten merker vi ikke fullt ut ennå. Praktisk talt alle sammen påklager avgjørelsen til Utlendingsnemda (Une), sier Forfang.

Også en ny returavtale med Irak kan få en viss effekt. Irakiske asylsøkere får avslag på opphold i Norge i stort antall. Motsatt er situasjonen for somaliere og eritreere. Et betydelig antall får opphold fordi det ansees som farlig å returnere dem til områder med pågående konflikter.

Strekker strikken

Siden januar er antallet asylmottak mer enn doblet og det blir stadig mer krevende å finne nye mottak. I fjor fikk UDI en kraftig økning av staben. Noen nye kolleger har assisterende direktør Forfang fått også i år. Han føler de har rimelig god kontroll, men legger ikke skjul på at strikken er strukket langt med hensyn til ressurser.

–Går dette ut over saksbehandlingen?

–Vi firer ikke på kvaliteten på jobben vi gjør, men ekspansjon byr på utfordringer. Vi har hatt voksesmerter, men vi er nå i ferd med å konsolidere stillingen, sier Forfang.