Trygdeetaten har intensivert kontrollene og antall anmeldelser er mer enn doblet på to år. I fjor ble 268 personer anmeldt for trygdebedrageri. Det er 35 flere enn året før.

121 av sakene ble behandlet i rettsapparatet i fjor. 55 saker endte med betinget eller ubetinget fengselsstraff. 17 saker endte med forelegg og to personer fikk samfunnstjeneste. Bare 33 saker ble henlagt av politiet, skriver Aftenposten.

Anmeldelsene fra 2002 omfatter trygdebedrageri for totalt 34 millioner kroner.

— Den store økningen skyldes blant annet at vi har etablert trygdemisbruksteam over hele landet som raskt tar tak i saker der det er mistanke om bedrageri, sier trygdedirektør Arild Sundberg. (NTB)