Ved valget i 2001 fikk Arbeiderpartiet 24,3 prosent.

I juni i år fikk partiet støtte fra 30 prosent av de spurte, og nå i august har partiet gått frem ytterligere 2,8 prosentpoeng til 32,8 prosent. Oppslutningen er den høyeste Ap har oppnådd på MMIs partibarometer i denne stortingsperioden.

Fremskrittspartiet er landets nest største parti på MMI-målingen for august, men må likevel notere seg med en tilbakegang på 4,3 prosentpoeng, til 16,9 prosent.

Sosialistisk Venstreparti går tilbake 0,7 prosentpoeng til 14,3 prosent, mens Høyre går tilbake 1,9 prosentpoeng og får 13,7 prosent.

Kristelig Folkeparti går frem 0,9 prosentpoeng til 8,9 prosent, og Senterpartiet går frem 1,2 prosentpoeng til 6,7 prosent.

Venstres oppslutning er uforandret med 3,3 prosent, mens Rød Valgallianse får støtte fra 1,9 prosent av de spurte, en framgang på 1,8 prosentpoeng. Kystpartiets oppslutning er uendret med 0,3 prosent.