— Både ungdommene og helsesøstrene fortjener ros, sier Ulla Leth Ollendorf, spesialrådgiver i Helsedirektoratet. - Tenåringene er flinke til å bruke prevensjon, og helsesøstrene gjør en kjempejobb med rådgiving, legger hun til.

Lavest i Skandinavia

I aldersgruppen 15-19 år var det i fjor 11,4 svangerskapsavbrudd pr. 1000 kvinner, viser tall fra Register over svangerskapsavbrudd ved Folkehelseinstituttet. Dette er det laveste tallet siden registreringen startet i 1979.

I 2000 var tallet 20 pr. 1000 i denne aldersgruppen.

Norge er nå best i Skandinavia når det gjelder tenåringsaborter.

Gratis kondomer

— Hva er årsaken til at aborttallene for de unge går nedover?

Ollendorf svarer:

– Vi jobber med en strategi for å styrke ungdoms seksuelle helse som står på tre bein. Det ene handler om informasjon. Det andre om lett tilgjengelig rådgivning. Det tredje om lett tilgjengelig prevensjon. Helsesøstre og jordmødre har fått rett til å skrive ut p-piller til jenter i alderen 16 til 19 år. Det fungerer veldig bra.

Ungdom får dessuten subsidiert prevensjon. Tenåringsjenter betaler 104 kroner for tre måneders bruk av p-piller. På nettsiden gratiskondomer.no er det mulig å bestille kondomer gratis. I fjor ble det sendt ut seks millioner kondomer.

— Ser dere samme tendensen når det gjelder kjønnssykdommer?

— Når det gjelder Klamydia, som er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen blant unge, har det vært en nedgang for denne aldersgruppen de siste tre årene.

Hyppigst i 20-årene

Aborttallene er ellers stabile. I fjor ble det utført 15.216 aborter. Det er 127 færre enn i 2011.

Aborthyppigheten er høyest i aldersgruppen 20–24 år. Her var andelen 26,6 pr. 1000 kvinner. Det vil si at mellom to og tre av 100 kvinner i den aldersgruppen var gjennom et svangerskapsavbrudd i fjor.

I meldingen fra Folkehelseinstituttet står det flere detaljer om abortallene.

FÅR GRATIS KONDOMER: Norske tenåringer har nå færre aborter enn tenåringer i Sverige og Danmark.
colourbox