Norske låntakere kan i en usikker økonomisk tid glede seg over at boliglånet i hvert fall blir billigere. På onsdagens rentemøte i Norges Bank er det så godt som sikkert at styringsrenten blir satt ned. Økonomene tror kuttet denne gangen blir på 0,5 prosentpoeng, og at det kommer flere rentekutt nærmere sommeren.

Siden virkningen av finanskrisen begynte å slå inn i norsk økonomi i fjor høst, har rentekurven sunket bratt. Fra 15. oktober har styringsrenten blitt redusert med 2,75 prosentpoeng og den har siden forrige rentemøte rett før jul ligget på 3 prosent.

Dystre tall

Siste uke kom både Statistisk sentralbyrå (SSB) og NAV med tall som viser en sterk økning i arbeidsledigheten, og utsiktene videre er at ledigheten kan passere 100.000 ledige innen utgangen av året.

Tallene fra SSBs konjunkturbarometer bekrefter at produksjonsnivået har falt og signalene om at det kan bli verre er sterke. Svak etterspørsel og mangel på risikovillig kapital gjør at norske industriledere mener fremtidsutsiktene er dårlige, og stadig flere nedjusterer sine investeringsplaner.

De statlige krisepakkene kan motvirke konjunkturnedgangen noe, samtidig som rentenedsettelsene fra Norges Bank kan føre til at låntakerne får bedre råd og dermed øker sitt eget forbruk. Men den kraftige økningen i arbeidsledigheten kan trekke i motsatt retning og føre til lavere forbruk.

Ned mot 1,5?

— Det som er helt sikkert er at Norges Bank neste uke vil senke styringsrenten. Vi venter et kutt på et halvt prosentpoeng. Men den siste ukes svake nøkkeltall gjør at sannsynligheten for enda større rentekutt har økt, til tross for regjeringens tiltakspakke, sier seniorøkonom Bjørn-Erik Orskaug i DNB NOR.

Norges Bank har antydet at styringsrenten kan komme ned mot 2,0 prosent. Orskaug tror derimot at rentebunnen kan bli enda lavere, ned mot 1,5 prosent. Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken har i sine renteprognoser også anslått en rentebunn på 1,5 prosent, men åpner for at den kan bli enda lavere.

— Vi vil ha det i tankene etter hvert som vi analyserer utviklingen videre fremover, sier Mork.

Forrige rentebunn var på 1,75 prosent, fra våren 2004 til sommeren 2005.