Ingeniørutdanningen har rekordstor pågang. Hele 560 står på venteliste bare ved disse utdanningene, mot 300 studenter i fjor, ifølge tall fra Samordna opptak.

Høye poenggrenser

— Dette er veldig positivt for høyskolen. Lange ventelister og høye poenggrenser betyr høy inntakskvalitet på studentene våre. Man kan trygt si at ingeniørutdanningen i Bergen er den mest attraktive i landet, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen i en pressemelding

Ved ingeniørstudiet i undervannsteknologi hadde sistemann som kom inn med ordinært vitnemål 55,6 poeng, altså en snittkarakter på 5,5 på vitnemålet. Ikke langt bak ligger automatiseringsingeniør (53,7) og mariningeniør (53,7).

Til sammen har Høgskolen i Bergen ti utdanninger hvor nedre poenggrense i år ligger over 50 poeng – syv av dem ved Avdeling for ingeniørutdanning.

Fysioterapi populært

Utdanningen med høyest poenggrense er, som i mange år på rad, fysioterapiutdanningen ved avdeling for helse- og sosialfag. Poenggrensen ligger på 56 poeng, og over tusen søkere står på venteliste. Også sykepleierutdanningen har lang venteliste for å komme inn.

Fjorårets høye søkertall til den nye lærerutdanningen, grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn, holdes ved lag.

Interessen for å fordype seg i realfag er tydelig også hos søkere til lærerutdanningen, hvor grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn med matematikkfordypning har spesielt lang venteliste.