TRON STRAND

— Mange har tydeligvis tillit til jobben som jeg gjør som landbruksminister. Det har aldri vært investert mer i norsk landbruk enn det blir gjort i år, sa Lars Sponheim da han på nettmøte med leserne i går ble utfordret om sin jobb som landbruksminister.

Sponheims vurdering støttes av direktøren for landbrukssaker i Innovasjon Norge, Kjell Bruvoll:

Milliardbeløp

— Tidligere år har en del fylker ikke engang brukt opp tilskuddsbevilgningen. Og nå er bevilgningene for 2005 i realiteten allerede brukt opp. Vi gir tilskudd til to hovedformål; næringsbygg og tilleggsnæring. Det vil i hovedsak si driftsbygninger eller fjøs og støtte til produkt- og bedriftsutvikling. Andelen til fjøs eller driftsbygninger stiger og knapt 75 prosent av tilskuddene går til det tradisjonelle landbruket. Økningen til tradisjonelle investeringer er markant. Det bygges større fjøs og det bygges flere fjøs hvor det legges opp til samdrift. Vi ser at det investereres opptil 10 millioner kroner i et enkelt fjøs, sier Bruvoll. Det er store bygninger som kan ta inntil 100 melkekyr.

— Det er ikke uvanlig med investeringer i størrelsesorden 5-8 millioner kroner, påpeker han.

Regelverket sier at tilskuddet kan utgjøre maksimalt 20 prosent av investeringen. Hvor store beløp som samlet investeres, vet han ikke.

— Men det dreier seg om milliardbeløp, sier Bruvoll.

Valla som ungkommunist

For Lars Sponheim er dette gode nyheter. Senterpartiet hamrer løs på landbruksministeren i valgkampens innspurt. Men angrepene preller av på en venstreleder som ser svært gode muligheter for å bringe partiet over sperregrensen. I nettmøtet understreket han at det kan gi Venstre en nøkkelposisjon i Stortinget.

— Det blir sannsynligvis ikke rødt flertall hvis Venstre kommer over sperregrensen, mener Sponheim.

Og et rødt flertall benytter venstrelederen enhver anledning til å advare mot. I går kom han med et krast utfall mot LO-leder Gerd-Liv Valla som har sagt at hun foretrekker RVs Torstein Dahle, fremfor Sponheim på Stortinget.

— Et storting med et rødt Ap, en kommunist eller to på vippen og en regjering med LO som mentor, må være en drøm fra LO-leder Gerd-Liv Vallas tid som ungkommunist, sier Lars Sponheim.

Et av spørsmålene Sponheim fikk på nettmøtet, men som han ikke rakk å svare på, var om sentrum for alltid er knust i norsk politikk.

Etter møtet utdypet han hva han mener om sentrum og særlig Senterpartiets veivalg:

— Jeg lærte en del sentrumsretorikk av Anne Enger Lahnstein - nemlig det å være i stand til å finne løsninger på begge sider i politikken. For oss betyr det næringspolitikk til høyre og fellesskapsløsninger til venstre. Det er en god leveregel, og selve lakmustesten på sentrumspolitikken. Senterpartiet har, med sitt valg om bare å finne løsninger på venstresiden, tatt et historisk brudd med sentrum, og det har de gjort for overskuelig fremtid. Sentrumspolitikken må bygge på de to sentrumspartiene som er igjen - Venstre og KrF, sier Sponheim.

OPTIMIST: Lars Sponheim hamrer løs på Senterpartiet og LO-leder Gerd-Liv Valla, og ser lyst på Venstres mulighet til å kare seg over sperregrensen.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND