ATLE ANDERSSON

Hittil i år er det importert over 10 TWh kraft. Hvis importen fortsetter i samme takt frem til årsskiftet, blir det importrekord på over 12 TWh i 2004.

Det tilsvarer omtrent 10 prosent av vårt totalforbruk. For sammenlikningens skyld kan det nevnes at myndighetenes mål for norsk vindkraftproduksjon i år 2010 er 3 TWh, altså en firedel av årets kraftunderskudd.

Prosessindustriens Landsforening (PIL) bruker de ferske tallene i sin argumentasjon for bygging av gasskraftverk.

— Dette viser at vi i dag er helt avhengig av kraftproduksjon i utlandet, og at Norge bidrar til økte CO2-utslipp i andre land på grunn av den store kraftimporten. Hvis importen kommer fra kullkraftverk, vil vi kunne redusere de globale utslippene av CO2 vesentlig ved utbygging av norske gasskraftverk med en årsproduksjon på 12 TWh, skriver PIL i en pressemelding.

Den gamle rekorden ble satt i tørråret 1996, da nettoimporten var 8,9 TWh.