IRINA LEE

Ved utgangen av 2004 mottok 310.884 personer uføretrygd. Det er det høyeste antallet noensinne, og en økning på 3,2 prosent i forhold til året før.

— Jeg konstaterer at omtrent 10 prosent av folk i arbeidsfør alder mottar uføretrygd, og det er selvsagt et altfor høyt tall. Nå er det nødvendig å ta nye grep, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten til Bergens Tidende.

Et av tiltakene som allerede iverksatt, er ordningen der trygd blir gitt som lønnstilskudd. Ordningen ble innført som et prøveprosjekt i fem fylker 1. januar.

— Dette vil bidra til å få flere uføre tilbake i arbeid, mener ministeren.

Tidsbegrenset støtte

I januar i fjor ble uføreordningen delt i to. Da innførte Trygdeetaten et skille mellom varig uføretrygd og tidsbegrenset uførestønad. Den tidsbegrensede støtten gis fra ett til fire år, og kan forlenges. Av nye uføre i 2004, mottar 28 prosent nå tidsbegrenset støtte.

— Arbeid er den viktigste veien til velferd. En tidsbegrenset støtteordning bidrar til at folk ikke blir varig utstøtt fra arbeidslivet, påpeker trygdedirektør Arild Sundberg overfor BT.

Til tross for dystre tall, kan statistikken tyde på at antallet som mottar uførepensjon nå har nådd toppen. Trygdedirektøren tror også at man i årene fremover vil se en gradvis nedgang i antall uføre.

— Statistikken viser at sykefraværet er på vei nedover, og jeg er overbevist om at dette på sikt vil føre til en nedgang i antallet som blir uføretrygdet, sier Sundberg.

135 uføre tilbake i jobb

Ved utgangen av fjoråret mottok 24.768 personer i Hordaland uføretrygd. Til tross for at dette er en økning på 2,8 prosent i forhold til året før, ser det ut til at veksten avtar, ifølge Fylkestrygdekontoret i Hordaland.

Arbeidet med å få folk som allerede er uføretrygdet tilbake i arbeid, forsetter også for fullt. I løpet av 2004 kom 135 hordalendinger, som hadde varig uførepensjon, tilbake i arbeid.

I Sogn og Fjordane var 5651 personer uføretrygdet ved årsskiftet, en økning på 4,5 prosent fra 2003. Oslo er det eneste fylket i landet som har hatt en nedgang i antallet uføre fra 2003 til 2004. Totalt er nå 28.150 personer uføre i Oslo, og det er en nedgang på 3 prosent i forhold til 2003.