Helse Stavanger opptrådte grovt uaktsomt da foretaket lot et firma beholde et oppdrag i sju år før det ble lyst ut anbud, mener klagenemnda.

Boten er prosentmessig den høyeste nemnda har gitt.

Helse Stavanger videreførte en eksisterende leverandørkontrakt uten å lyse den ut på anbud da helseforetakene overtok ansvaret for behandlingshjelpemidler i 2001. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har straffet foretaket med et gebyr på 400.000 kroner, 12,3 prosent av kontraktsummen, skriver Stavanger Aftenblad.

Selv om maksgrensen er 15 prosent, har slike bøter aldri vært over 10 prosent.

Advarer andre

— Avgjørelsen i denne saken er også et varsel til andre. Vi har funnet det nødvendig å skjerpe gebyrpraksisen fordi regelverket brytes for ofte, sier sekretariatsleder Anneline Vingsgård i KOFA, som mener Helse Stavanger har opptrådt grovt uaktsomt.

Sykehuset forklarte at de ikke trodde det fantes andre leverandører for tjenesten enn den de brukte. På grunn av foreldelsesregler slapp imidlertid foretaket unna med å betale prosenter av omsetningen fra februar 2007 til oktober 2008.

Da anbudet omsider ble utlyst, var det for øvrig den samme leverandøren som gikk til topps.