Både antall beslag og mengde amfetamin og kokain har økt betydelig fra tilsvarende periode i fjor. Lyspunktet er at beslaglagt mengde heroin er betydelig redusert. Det samme gjelder for cannabis.

Fungerende toll— og avgiftsdirektør Asle Farberg sier Tollvesenet har styrket grensekontrollen de siste årene. Det er etablert større mobile kontrollgrupper samtidig som tollerne har tatt i bruk mobile skannere.

– Vi jobber systematisk for å bedre våre kontrollrutiner og ta dem som smugler store mengder, sier Farberg.

Mye kjøtt, vin og øl

Tallene forteller også om tollere som også i det daglige kontrollerer nordmenn på handel hos søta bror. I første halvår ble det beslaglagt 11.400 liter brennevin, 27.000 liter vin og 121.000 liter øl.

I tillegg ble det beslaglagt 34.500 kilo kjøtt. Hele 29.000 kilo ble tatt på Svinesund.

Farberg sier imidlertid at særlig beslaget av kjøtt nå ikke stammer fra privatpersoner, men fra folk som smugler for salg innenlands. Kjøttkvotene er såpass store at de fleste kan kjøpe nok til eget forbruk.

Forholdet er noe annerledes for alkohol. Bare snaue 300 liter beslaglagt mengde var sprit med alkoholgehalt over 60 prosent Det er denne typen sprit som vanligvis smugles av de profesjonelle smuglerne.

Stygge tall

Tallene for narkotikasmuglingen er stygge. I første halvår ble det gjort 1.211 beslag av 106 kilo amfetamin og 42 kilo kokain. For begge stoffene er det nesten en tredobling fra samme periode året før. Det ble gjort 237 flere beslag enn i første halvår 2006.

Beslaget av heroin er ekstraordinært. Så langt i år har tollerne bare funnet 43 gram mens tallet i fjor var drøye 14 kilo.

Den største prosentvise økning gjelder planter og dyr som tas inn i land i strid med konvensjonen om beskyttelse av utryddingstruede arter. Fra første halvår 2006 til i år steg antallet fra 236 til 2259 av det statistikken omtaler som CITES-varer etter Convention of International Trade in Endangered Species.

Med i totalbildet er beslag av 6,4 millioner i kontanter. Det er om lag det samme som første halvår året før.

Sedler og mynt kan fritt tas ut av landet, men de må deklareres på forhånd for å dokumentere at det ikke dreier seg om hvitvasking.