I løpet av de årene som er gått siden partnerskapsloven trådte i kraft 1. august 1993, har om lag 1.100 par inngått partnerskap, melder avisen Dagen.

Mellom 30 og 40 prosent av partnerskapene blir inngått mellom en nordmann og en person med utenlandsk statsborgerskap. I Oslo er det flest menn som inngår partnerskap, mens det i resten av landet er en liten overvekt på kvinner.

Det er også mange partnerskap som blir oppløst hvert år. Mens det i Oslo og Akershus ble inngått 103 partnerskap i 1999, ble det i de to fylkene oppløst 34 partnerskap.

I Oslo ble det inngått 100 partnerskap i 2000, mot 92 året før. Størst prosentvis økning var det i Møre og Romsdal med fem partnerskapsinngåelser i fjor, mot ett året før.

I Finnmark, Sogn og Fjordane og Aust-Agder ble det ikke inngått partnerskap verken i 1999 eller 2000.NTB