— Økningen ser ut til å kunne forklares med at flere enn før søker om statlig voldsoffererstatning. Samtidig har den gjennomsnittlige utbetalingen pr. sak økt fra ca. 52.000 kroner til ca. 57.000 kroner, sier direktør Remi Strand ved Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø.

2006 voldsofrenes år

Justisminister Knut Storberget varslet på tampen av 2005 at 2006 skal bli «voldsofrenes år». Blant annet skal loven for voldsoffererstatning evalueres. Et av punktene som diskuteres er kravet om at en hendelse må anmeldes til politiet innen fire-fem dager for at man kan søke om voldsoffererstatning.

— Kravet har ført til at mange voldsofre har fått avslag på erstatning, sier direktør Remi Strand ved Kontoret for voldsoffererstatning i Norge.

Landsforeningen for voldsofre har sendt en tiltaksplan med 22 punkter til justisministeren. Foreningen mener bl.a. at voldsoffererstatningsloven krenker flere enn den hjelper, og at erstatningene er for lave. Et annet ønske er elektronisk fotlenke på dem som bryter besøksforbud eller som stadig begår nye voldshandlinger.

— Men viktigst er det at vi får på plass et system for offerhjelp. Det innebærer tilbud om advokat, psykolog og rehabilitering etter traumer. Veldig mange som ikke får hjelp bruker opp familien, og vi ser at både ekteskap og vennskap ryker, sier leder Margit Lømo i foreningen.