Torsken må ta på seg en del av skylda. Prøver fra Havforskningsinstituttet viser at denne fisken åt mer reker i fjor enn den pleier. I tillegg skyldes nedgangen en svak 1996-årgang hos rekene.

-Rekenæringen vil merke at det må tråles mer for å få opp samme mengde reke som tidligere. Størrelsen på rekene som fiskes blir også mindre. De største reduksjonene er på Tiddlybanken, Bjørnøyrenna og i Hopendypet, sier seniorforsker Michaela Aschan ved Fiskeriforskning i Tromsø.

NTB