-De partiene som mener at Norges relasjoner til det øvrige Europa er den største utfordringen vi står overfor, må ha mot til å si det. Det er feigt å la være, sa han med adresse til Ap, Høyre og de andre ja-partiene.

-Både Ap og Høyre har enstemmige landsmøtevedtak der partiene i realiteten sier ja til medlemskap. Utenriksminister og Ap-leder Thorbjørn Jagland har formidlet dette klart. Hvorfor klargjør da statsminister Jens Stoltenberg på en måte som bare tåkelegger, spurte Steen.

Unnfallenhet Steen mente at norske politikere har forsømt seg grovt i forhold til Norges interesser i EU-spørsmålet. Ved å ta kortsiktige hensyn skyver politikerne en nødvendig europadebatt foran seg.

-Det ligger en utmerket og velskrevet europamelding i Stortinget. Meldingen beskriver godt den europeiske utviklingen og Norges situasjon.

Det eneste som mangler er konklusjonene. I det politiske miljøet merkes det knapt at det ligger en europamelding i utenrikskomiteen. Politikerne som har ansvaret for å behandle meldingen holder kjeft. Politikerne oppfører seg som om de er redd for Europa, sa Steen.

Advarte mot opportunisme Steen advarte politikerne om å oppføre seg som opportunister i EU-saken.

-Vil Ap og Høyre følge Carl I. Hagen, som har sagt at vi ikke behøver å mene noe om Europa fordi saken skal avgjøres ved en folkeavstemning, spurte han, og mente at en slik holdning ville være toppen av opportunisme.

Han trakk også sammenligning med politikerne og religiøse bevegelser som sitter og venter på at ånden skal komme før noen tar ordet og formidler åndens budskap.

-De politiske partiene sitter og venter på at ånden skal komme vandrende opp Løvebakken slik at de skal ha noe å si, sa Reiulf Steen.

Og ga Jens og Thorbjørn et råd han selv en gang fikk av Martin Tranmæl: Den beste taktikken er å gjøre det man mener er riktig og fremme de prinsipper man tror på. Alt annet er ikke troverdig, sa han.

Sp-visitt Selv om Steen rettet skytset mest mot sine egne, kunne han ikke unngå å avlegge Senterpartiet en liten visitt.

-Når jeg hører representantene fra Sp, er det som å høre at kugalskap og munn og klovsyke er oppfunnet av onde krefter i Brussel. Det sies ikke at epidemier oftest er en konsekvens av at det internasjonale samarbeidet ikke er godt nok utbygd, sa han.

Ifølge Steen oppfører de politikere som faller for fristelsen til å slå politisk mynt på en vanskelig situasjon seg skammelig.

EU på dagsordenen Steens konklusjon var at EU debatten må opp i valgkampen, men at den ikke må dreie seg om hva som lønner seg mest for Norge. Debatten, mener Steen, må føres på et mer ideologisk grunnlag.

-Vi må gjøre det klart at vi ønsker et Europa som aldri mer fører menneskeheten ut i blodige kriger, eller der det skapes konsentrasjonsleirer og gulagsamfunn. Vi ønsker et Europa der retten hersker, der det er fred og demokrati, og der menneskene får utfolde seg i frihet, sa han.

Steen mente også at det demokratiske underskuddet i Norge blir større for hver dag vi står utenfor EU.

-Ved å bli med vil demokratiet i Norge bli mer reelt. Vi vil få tilbake selvråderetten vi har mistet fordi vi ikke er med der beslutningene fattes, avsluttet Reiulf Steen.

NTB