Steen mener kronprinsparets giftermål er en gyllen anledning til å få slutt på en form for arvelig presidentstyre som er uten praktiske funksjoner.

-Da monarkiet ble innført med kong Haakon VII. hadde det en historisk og maktpolitisk begrunnelse som nå er borte, skriver Reiulf Steen i sin faste spalte "Arena" i Stavanger Aftenblad lørdag.

Steen sier til Dagbladet at første skritt på veien mot en annen styreform startet da daværende kronprins Harald giftet seg med Sonja, men at spørsmålet om bytte ikke var riktig modent på det tidspunktet. Nå mener han saken er moden og at det forestående giftermålet mellom Haakon og Mette-Marit gir en god anledning til å starte prosessen med å skifte styresett.

-Det vil framstå som en anakronisme at vi fortsetter med en arvelig og udemokratisk styreform etter et slikt giftermål, sier Steen.

NTB