TORSTEIN STANGENES

METTE RISA

— Vi har problemer med få tannleger til Sunnhordland og Hardanger. For øyeblikket jobber det fire tyske og en polsk tannlege i Hordaland, sier fylkestannlege Inge Magnus Bruvik.

Han sier at det ikke er mangel på tannleger i Bergen og omland.

— De siste årene har det kommet ut flere tannleger fra utdanningen i Bergen enn tidligere. Men det er vanskelig å få tannlegene til å etablere seg i distriktene, sier han.

Og han spår at det de neste ti årene vil bli enda vanskeligere å dekke opp tannlegebehovet både i Hordaland og landet for øvrig.

— De neste ti årene er det mange tannleger som når pensjonsalderen. Det blir en netto avgang av tannleger, sier han.

Tannlegeutdanningen i Tromsø som nettopp er startet vil ikke gi full effekt før i 2012. Fra 2007 skal den ta inn 40 studenter, men utdanningen tar fem år. Etter det vil det bli utdannet 153 tannleger i året. I år utdannes det 113.

Stor prisøkning

NRK meldte i går at prisene på tannlegetjenester hadde økt med 70 prosent de siste ni årene. Konsumprisindeksen hadde bare økt med 20 prosent samme periode.

Nyheten interesserte den delen av Konkurransetilsynet som allerede har flyttet inn i Telegrafbygningen i Bergen

— Vi vil se nærmere på situasjonen, blant annet på om det utdannes nok tannleger og hvem som avgjør antallet, sier Knut Matre, seksjonssjef i seksjon for helse, fisk og byggevarer og -tjenester.

Fylkestannlegen er langt fra sikker på at det er tannlegemangel som er årsaken til den store prisøkningen blant privatpraktiserende tannleger.

— De største byene har den største tettheten av tannleger, men prisene er ikke noe lavere der, sier han.

Han legger til at ny teknologi gjør det dyrere å være tannlege, for eksempel digital røntgen og elektronisk journal. Men prisene for den offentlige tannhelsetjenesten har ikke økt med mer enn 48 prosent de siste ni årene.

- Prisene var for lave før

Også Den norske tannlegeforening legger vekt på en kostbar teknologisk utvikling. I tillegg mener tannlegeforeningen at prisene var for lave frem til 1995 på grunn av en maksprisavtale staten hadde med foreningen.

— Tannlegeforeningen mente prisene ikke var til å leve med, og sa opp avtalen. Da var tannlegebransjen underfinansiert og vi hadde noe å ta igjen. Derfor har bransjen investert i mye dyrt utstyr på slutten av 90-tallet, noen den ikke hadde råd til tidligere, sier informasjonssjef Morten Rolstad.

Han forteller at det er utdanningsdepartementet som avgjør hvor mange tannlegestudieplasser som opprettes og at tannlegeforeningen bare kommer med innspill.