Regjeringen vedtok fredag at fregatten skal delta i EUs maritime operasjon ATALANTA i inntil seks måneder. Planlegging og klargjøring av fregatten pågår for fullt med sikte på deltakelse fra august i år. Kostnadene er beregnet til 200 millioner kroner.

Skipssjef og bergenser Ole Morten Sandquist gleder seg.

— Oppdraget er meningsfylt, motiverende og utfordrende på så mange måter. Det ble god stemning da dette ble kjent, sier Sandquist til bt.no.

– Piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia utgjør en betydelig trussel. Som stor skipsfartsnasjon er det naturlig at Norge deltar i arbeidet med å beskytte de humanitære forsyningene til Somalia og internasjonal skipsfart, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Operasjonen ledes fra et militært hovedkvarter i Storbritannia. EU utfører et oppdrag basert på flere FN-vedtak. Der er denne formelle forankringen som ligger til grunn for den norske beslutningen om å delta under EU.

Lovløst Kapringer, skyting mot mannskap og krav om løsepenger i millionklassen er et økende problem i farvannene utenfor Somalia, rundt innseilingen til Rødehavet. Rundt 20.000 skip passerer her hvert år med kurs for Suez-kanalen og Middelhavet, av dem er 1.000 norskkontrollerte.

Til enhver tid er det tre – fem norske skip i disse farvannene.

KNM Fridtjof Nansen vil inngå i en EU-styrke som består av fartøyer og overvåkingsfly fra Hellas, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia og Tyskland. I dag er det 22 marinefartøy i området, blant dem også flere amerikanske.

Generalinspektøren for sjøforsvaret (GIS), kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, betegner oppdrag som lavintensivt, rent militært sett.

– Oppgaven blir å opprette korridorer, der handelsskip fra alle nasjoner kan finne en trygg led inn i Rødehavet. Det vil også bli eskortering av enkeltfartøyer. Fregatten blir utrustet for alle eventualiteter, men foreløpig har det ikke vært direkte kamper mellom marinefartøy og piratbåter i området, sier Bruun-Hanssen til NTB.

Uten helikopter Skipssjef Sandquist sier at skipet har vært testet i tropisk farvann allerede.

— Vi har seilt «Fridtjof Nansen» langs California-kysten og i Karibia. Det gikk veldig bra, sier Sandquist.

De norske fregattene er ennå ikke oppsatt med helikoptre, det prosjektet er sterkt forsinket. Men flere andre fartøyer i styrken har denne kapasiteten.

Sandquist skullle helst sett at helikoptrene var på plass.

— Et helikopter ville ha økt rekkevidden vår. Men når vi ikke har det, er det ingen dramatikk. Vi har uansett et operativt godt helikopterdekk som andres helikoptre kan bruke, sier Sandquist.

Hvis noe virkelig alvorlig skulle inntreffe langt til havs, må skadde behandles om bord. Derfor er det forsterket sanitetsberedskap, inkludert kirurger.

KNM Fridtjof Nansen vil ha et mannskap på rundt 150 mann under oppdraget utenfor Somalia.

– Fartøyer blir dessuten utstyrt med ekstra nærbeskyttelse. Missiler har ingenting for seg her, sier GIS.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) sier det har vært nær kontakt mellom myndighetene og rederinæringen i denne saken. Direktør Malin Stensønes i Rederiforbundet er godt fornøyd med regjeringens beslutning.

– Det er et foruroligende høyt antall angrep i området. I 2008 var det nesten 200 hendelser, av dem 41 gjennomførte kapringer. På det meste var 900 personer tatt som gisler. Per i dag er elleve skip kapret. Piratenes kapasitet er blitt større, og angrepene blir stadig mer brutale. Men så langt er ingen norske skip blitt kapret, sier Stensønes.