MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

I alt er det snakk om over hundre legemidler, stort sett sterke smertestillende med morfin, sovemidler, og beroligende midler. Slik går du frem: Henvend deg skriftlig til Legemiddelverket med en kopi av resepten. Du må også oppgi legens navn og adresse, samt legemiddelets navn og styrke. Dessuten må du oppgi eget navn, fødselsdato, kjønn, adresse, postnummer og reisens varighet.Søknaden må være hos Legemiddelverket 14 dager før avreise. Deres attest gjelder for 30 dager. — Særdeles tungvint Allmennlegene frykter masse ekstraarbeid på grunn av byråkratiet.- Vi leger har kun fått begrenset informasjon, men dette virker særdeles tungvint og byråkratisk, sier Hans Kristian Bakke, leder i Alment Praktiserende Lægers Forening. Han har forståelse for ordningen siden det er snakk om vanedannende, til dels narkotiske legemidler.- Men i den grad det er snakk om å ta med seg noen få tabletter i forbindelse med korte reiser, virker dette overdrevent. Attestveldet er allerede alt for stort. Vi skriver ut en mengde attester som oppleves som meningsløse, som at skoleelever er syke in dag, sier Bakke. Schengenlandene Schengensamarbeidet trådde i kraft 25. mars i år. Disse landene har skrevet under på avtalen, og er land hvor du må ha med resept:Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike. For reiser til land som USA holder det fortsatt å vise frem etiketten på pakningen.

Les også: Her er attestlistenHer finner du legemiddelverket

LONDON-FERIE: Dersom du skal på ferie i Storbritannia eller et annet Schengen-land, og bruker narkotiske legemidler, må du søke Legemiddelverket om attest.