RUNE VALDERHAUG

Over 275.000 passasjerer reiste til og fra Flesland i juli. 120.000 av dem dro på utenlandstur. Det er en trafikkvekst på over 12 prosent i utenlandstrafikken. Men innenlandstrafikken gikk noe ned sammenliknet med samme måned i fjor. Den samlede trafikkveksten på Flesland i juli var derfor knappe åtte prosent.

Også på Avinors sentrale luftfartsstatistikker bekrefter også at folket vender tilbake til flyene etter flere år med jevn trafikksvikt siden 1999. Hittil i år har hver nordmann i gjennomsnitt lagt ut på fire flyreiser. Ifølge Avinor passerte nemlig 17,9 millioner passasjerer norske flyplasser i løpet av de syv første månedene i år. Det er en økning 8,8 prosent.

Også rederiet Fjord Line i Bergen opplever en formidabel vekst i passasjertallet. Første halvår økte passasjertallet med 4,6 prosent. Selv om det ble underskudd på driften, har selskapet varslet et vesentlig bedre resultat for hele året, blant annet takket være en knallsterk juli måned.

I alt 210.600 passasjerer dro med selskapets to båter, MS «Venus» og MS «Fjord Norway» første halvår. Men også i juli slo alle forventninger til, med en trafikkvekst på hele 10 prosent, ifølge rederiets egne statistikker.

NSB opplever også hyggeligere tider. Etter flere års sammenhengende nedgang i togtrafikken, snudde tendensen i fjor høst. I første halvår dro hele 354.500 passasjerer med tog på Bergensbanen. Tallet gjelder passasjerer som passerte Finse. Hittil i år har trafikken på Bergensbanen økt med åtte prosent. I juli var veksten 13 prosent.