Forsikringen fra Europeiske, som er det største reiseforsikringsselskapet i Norge, omfatter ikke tap, skade eller utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik, lockout eller en annen form for arbeidskonflikt som inntreffer når du er på reise.

— Det er åpenbart snakk om en kaotisk situasjon, men det vil utgjøre en altfor stor og uoversiktlig risiko å ta høyde for arbeidskonflikter som oppstår i verden. Det vil gi en altfor dyr forsikring, sier assisterende informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

— Reisende som står overfor problemer, bør kontakte flyoperatøren eller reiseselskapet, oppfordrer Vennesland.

Det samme rådet har Gjensidige, som heller ikke dekker utgifter som følge av arbeidskonflikter.

Den 48 timer lange generalstreiken i Hellas avsluttes onsdag. Den har foregått i de største byene, spesielt Aten. Det er ventet flere streiker utover sommeren, ifølge den norske ambassaden.