Ringnotgruppa blir tildelt 283.000 tonn, trålgruppa 36.360 tonn og kystfiskerne 50.830 tonn. Fisket i alle tre gruppene blir regulert med fartøykvoter.

Ifølge en pressemelding fra Fiskeridepartementet må ringnotfartøy meldes på innen 5. januar og trålere og kystfartøy innen 12. januar.NTB