I forrige uke kom det nedbør som omsatt i elektrisk energi tilsvarer 4,1 terrawattimer (TWh), eller nesten det dobbelte av det normale.

Dette førte til en økning i fyllingsgraden i uken som gikk på 2,9 prosentenheter til 58,9 prosent.

Mye å ta igjen

Og denne uken har regnet fortsatt å bøtte ned, slik at en kan forvente en ny, solid oppgang i magasinfyllingen når de nye målingene kommer onsdag.

Det er mye å ta igjen, for «normalen» (medianverdien) for tilsvarende periode i juli er en fyllingsgrad på 75,7 prosent, opplyser Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

Høyest magasinfylling har Midt- og Nord-Norge med 66 prosent. Vest-Norge har lavest fylling med 54,2 prosent fulle magasiner. I Sørøst-Norge er fyllingsgraden 56,7 prosent.

Prisen faller

På grunn av all nedbøren har kraftverkene økt produksjonen. Dette førte til en ny uke med nettoeksport av strøm. Nettoeksporten i uken som gikk var på 157 gigawattimer (GWh).

Inneværende uke har spotprisen på strøm på kraftbørsen Nord Pool fortsatt å falle. Prisen lå torsdag på et gjennomsnitt på litt under 37 øre pr. kilowattime i Oslo og Bergen, og litt over 37 øre i Trondheim og Tromsø.