Arbeiderpartiet må notere seg en liten tilbakegang i forhold til forrige måned, og SV fortsetter på samme bunnivå som før i høst. Også Sp ligger stille, og de rødgrønne har derfor mistet flertallet, ifølge Sentio-målingen for Klassekampen og Nationen.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,9 prosentpoeng til 34,2 prosent, mens SV ligger stabilt på 7,5 prosent og Sp går tilbake 0,8 prosentpoeng til 5,7 prosent.

Høyre går fram 1,4 prosentpoeng til 16,5 prosent, og Frp ender på 23,3 prosent etter en framgang på 1 prosentpoeng. Men både KrF og Venstre går tilbake – KrF til 5,9 prosent og Venstre til 4,6 prosent.