Testen viser at utenforstående trolig kan skaffe seg informasjon via de trådløse nettverkene.

På få minutter ble det funnet 39 åpne nettverk i regjeringskvartalet, og enda flere som hadde en type kryptering som en hacker kan knekke på få minutter.

Stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl (H) forlanger en redegjørelse.

– Alle vet at det er veldig mye naivitet ute og går i forhold til nettsikkerhet, og jeg tviler sterkt på at denne regjeringen, med en statsråd som er totalt fraværende, er veldig opptatt av nettsikkerhet. Derfor forventer jeg at man redegjør overfor Stortinget hva man har gjort for å være helt sikker på at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie, sier han.

Politisk rådgiver Jørund Leknes i Fornyingsdepartementet sier nettverkene ikke brukes til daglig.