Statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik benekter at spørsmålet om hvem som skal bli stortingspresident var tema da han snakket med Frp-formann Carl I. Hagen fredag. Bondevik sier også at Hagen ikke har krevd noen "belønning" for å støtte en ny regjering, og at han heller ikke er blitt lovet noe slikt.

— Vi har gitt ham informasjon, noe utover det har ikke han forlangt. Det synes jeg er veldig ryddig, sier Bondevik.

Bedre politikk

De tre forhandlerne Bondevik, Lars Sponheim og Jan Petersen mener at Hagens belønning er en bedre politikk enn den Ap-regjeringen står for. Det sa de på pressekonferansen som ble holdt etter fredagens regjeringsforhandlinger på Sem i Asker.

Forhandlingene fortsetter i helgen, med en naturlig pause i kirketiden søndag, og sluttdokumentet kan ventes mandag eller tirsdag. Datoen er ikke fastsatt:

— Vi sa da vi startet tirsdag at vi vil trenge cirka en uke, og det står fast, var alt Bondevik ville si. Han understreker at framdriften er god.

Ikke samlende

Det knyttet seg størst interesse til Bondeviks samtale med Hagen tidligere på dagen. Hagen har irritert seg over at regjeringsforhandlerne opptrer som om de har flertall alene, og ikke må basere seg på Frp.

Uten å si det direkte, avviser både Bondevik, Jan Petersen og Lars Sponheim langt på vei at Hagen kan bli stortingspresident som motytelse for å støtte samarbeidsregjeringen. Tradisjonelt er partiene på Stortinget blitt enige om hvem som skal ha dette høye vervet, men Carl I. Hagen er en svært omstridt kandidat og Arbeiderpartiet varsler kampvotering hvis han blir lansert.

— Det er ikke sikkert det blir kampvotering i det hele tatt. Vi ser det som best med en mest mulig samlende løsning for hele Stortinget, sier Bondevik, uten å svare på om han anser Carl I. Hagen som en samlende kandidat.

Sponheim supplerer:

— Det er tradisjon å samle seg om en president. Det tror jeg vil skje nå også, sier han.

Bondevik ville ikke svare på om de tre partiene vil lansere sin egen kandidat. Spekulasjonene har gått ut på at Høyres nestleder Inge Lønning er aktuell. Ap har lansert Jørgen Kosmo.

Spesiell stilling

Bondevik sier at Frp har en spesiell stilling når den nye regjeringen skal dannes, men at partiet ikke vil få varig status som regjeringens støtteparti. Det har heller ikke Hagen ønsket.

— Carl I. Hagen har sagt at han vil ha et skifte.

Da er det naturlig at han får en foreløpig orientering om vårt arbeid hittil. Frp skal vurdere vårt sluttdokument og si fra om de ønsker en samarbeidsregjering framfor en Arbeiderparti-regjering, sier Bondevik.

Han avviser at forhandlerne skjeler til Fremskrittspartiets program:

— Vi arbeider med å finne en felles plattform utfra disse tre partienes program. Frp får bedømme det på fritt grunnlag, sier han.