Gunnar Wiederstrøm

I kinoreklame for Arbeiderpartiets femtekandidat, Pål Berrefjord, lover Hordaland Arbeiderparti å stille seg bak kravet om bussbilletter til ti kroner i Bergen i løpet av neste stortingsperiode.

Starter i feil ende

Problemet for Berrefjord og Hordaland Arbeiderparti er at Samferdselsdepartementet, ledet av partikollega Terje Moe Gustavsen, ikke støtter kravet. Statssekretær Eirin Sund sier tvert imot at det vil være feil å starte med å redusere billettprisene for alle.

— Hadde vi satt ned billettprisene til ti kroner stykket hadde veldig mange flere tatt bussen. Vi har ikke busser nok til å ta unna en slik mertrafikk, sier Sund.

Samferdselsdepartementet legger en annen strategi for kollektivsatsingen.

— For flertallet av kundene blir det ikke billigere billetter. Vi må først øke kapasiteten, få hyppigere avganger og sørge for at særlig bussene kommer raskere frem enn det de gjør i dag.

Billigere for ungdom

Regjeringen går i denne omgang inn for billigere buss til ungdommer og studenter under 30.

— Vi har fått utarbeidet to utredninger. Den ene ser på konsekvensen av å innføre ungdomskort, den andre på konsekvensene av en mer generell rabattordning. Vi har ennå ikke tatt stilling til hvilken ordning vi skal velge. Dette vil være en billettreduksjon som treffer gunstig sosialt, og som dessuten lærer ungdom opp til å bruke et kollektivt tilbud.

Statssekretær Eirin Sund avskriver ikke Berrefjord fullstendig.

— Jeg forstår godt at han er opptatt av kollektivtrafikken, og vil redusere billettprisene, og jeg tviler ikke på at Berrefjord kommer til å jobbe for dette om han kommer på Stortinget.

Også Arbeiderpartiets talsmann i samferdselssaker i fylkestinget, Arne Jacobsen, er skeptisk til Berrefjords løfter.

— Skal billettprisene reduseres må det skje i hele Bergensområdet og ikke bare innenfor Gaias ruter. Det alene koster trolig over 200 millioner kroner i året. Jeg tror heller ikke det er mulig å gjennomføre dette bare i Bergen. Og skal slike takster bli landsomfattende, snakker vi om statlige overføringer til kollektivtrafikken i milliardklassen. Det tror jeg er urealistisk.